Loading
Form preview picture

Get Salgsmelding Pdf

N r salgsmelding er mottatt p trafikkstasjonen f r ny eier tilsendt brev om hva som m ordnes f r omregistrering kan finne sted samt giroblankett for betaling av omregistreringsavgift. Statens vegvesen Fylles ut av tidligere og ny eier og leveres/sendes en av Statens v egvesens trafikkstasjoner innen 3 dager etter at eierskiftet har funnet vegvesens sted jfr. 2-9 i Forskrift om bruk av kj ret y av 25. januar 1990. Kjennemerke bes alltid oppgitt ved registrering og ved henvendelse om kj ret y. Husk ogs gi melding om eierskiftet til forsikringsselskapet. Melding om kj ret y som skifter eier Viktig M v re utfylt f r innlevering til trafikkstasjonen* OBS Tidligere eier har ansvar for at melding om eierskifte blir inngitt som forutsatt. Samme blankett for melding om eierskifte Felter merket med m utfylles. m underskrives av b de tidligere og ny eier. Gulmarkerte felter m fylles ut. siffer Tidligere eiers f dselsnr 11 siffer /org. nr. 9 siffer Ny eiers norske f dselsnr. 11 siffer /D-nr/org. nr. 9 siffer f dselsnr. 11 siffer /org. nr. 9 siffer Tidl* eiers navn navn Ny eiers navn Tidl* medeiers f dselsnr 11 siffer /org. nr. 9 siffer Ny medeiers norske f dselsnr. 11 siffer /D-nr/org. nr. 9 siffer Merke se event. vognkort vognkort Bl* nr. NA-0232 Str lfors AS 500 000 200 000 04. 08 NA-0232 Media Stavanger AS 08-2011 adresse Ny eiers adresse Kj ret ygruppe se event. vognkort Registrerings r/ rsmodell se event. vognkort nr. se event. vognkort Understell nr. se event. vognkort M lform / Dato yrke/n ring Ny eiers yrke/n ring Ny eiers tlf*nr. /e-post adr. Signatur til tidligere eier Tidligere medeiers underskrift Ny eiers underskrift eier ev* verge Signatur til ny Ny medeiers underskrift Etter eierskiftet m kj ret yet snarest registreres p den nye eier eller vognkort og kjennemerke leveres/sendes til en av Se www. vegvesen*no for adresser. Kj ret yet m ikke tas i bruk f r registrering Vend Vilk r for registrering p ny eier Melding om eierskifte fra tidligere og ny eier fortrinnsvis gitt p vognkortets meldingsdel eller p Vegdirektoratets blankett nr. NA-0232 bokm l eller NA-0232N nynorsk leveres/sendes en av Statens vegvesens trafikkstasjoner senest 3 dager etter eierskiftet. Giroblanketten for omregistreringsavgift har p trykt ny eiers navn og adresse kjennemerke bel p og kidnummer. Dersom denne giroblanketten brukes ved betaling vil elektronisk melding overf res til motorvognregisteret trafikkstasjonen n r bel pet er godskrevet konto hos Oslo og Akershus tollsted* Ved bruk av telegiro og elektronisk betaling m kidnummer oppgis. N r alle andre forhold i forbindelse med omregistreringen er ordnet vil nytt vognkort bli tilsendt per post. Denne prosessen tar ca* 1 uke. Dersom nytt vognkort nskes raskere m ny eier eller den som p eierens vegne har r dighet over kj ret yet fremlegge f lgende 1. Kvittering original for at omregistreringsavgift er betalt til Tollregion Oslo og Akershus Postboks 8122 Dep* 0032 Oslo Fritak gjelder for visse kj re t ykategorier. 4. Identitetsbevis for den/de nye eieren e av kj ret yet. For personlig eier godtas identitetsbevis utstedt av offentlig myndighet og som inneholder navn f dselsnummer og foto.

How It Works

kjrety rating
4.8Satisfied
51 votes

How to fill out and sign Navn online?

Get your online template and fill it in using progressive features. Enjoy smart fillable fields and interactivity. Follow the simple instructions below:

The preparing of lawful paperwork can be expensive and time-consuming. However, with our predesigned online templates, everything gets simpler. Now, working with a Salgsmelding Pdf requires not more than 5 minutes. Our state online blanks and complete instructions remove human-prone errors.

Comply with our easy steps to get your Salgsmelding Pdf well prepared quickly:

 1. Pick the template from the catalogue.
 2. Complete all necessary information in the required fillable areas. The intuitive drag&drop user interface makes it simple to include or relocate areas.
 3. Check if everything is filled out properly, without any typos or missing blocks.
 4. Apply your e-signature to the page.
 5. Click Done to confirm the alterations.
 6. Save the papers or print out your PDF version.
 7. Submit instantly towards the receiver.

Make use of the quick search and advanced cloud editor to make an accurate Salgsmelding Pdf. Eliminate the routine and create paperwork online!

Get form

Experience a faster way to fill out and sign forms on the web. Access the most extensive library of templates available.

Get This Form Now!

Use professional pre-built templates to fill in and sign documents online faster. Get access to thousands of forms.

If you believe that this page should be taken down, please follow our DMCA take down processhere.
Ensure the security of your data and transactions

USLegal fulfills industry-leading security and compliance standards.

 • VeriSign logo picture

  VeriSign secured

  #1 Internet-trusted security seal. Ensures that a website is free of malware attacks.

 • Norton logo picture

  Norton Secured

  The highest level of recognition among eCommerce customers.

 • Accredited Business

  Guarantees that a business meets BBB accreditation standards in the US and Canada.

 • TopTenReviews logo picture

  TopTen Reviews

  Highest customer reviews on one of the most highly-trusted product review platforms.